Dienstverlening Alliant Select

Alliant Select ondersteunt MKB organisaties bij de werving van nieuwe medewerkers. Wij bieden daarvoor verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij ondersteuning bieden vanuit Alliant Select of rechtstreeks bij de opdrachtgever. Dat biedt de volgende mogelijkheden:

Begeleiding vanuit Alliant Select

  • Organisatie kan zich richten op de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Alliant Select benadert actief de arbeidsmarkt voor potentiële kandidaten.
  • De eerste beoordeling van kandidaten vindt extern plaats.
  • De kandidaat kan onafhankelijk informatie ontvangen over de vacature en organisatie.

Ondersteuning bij de opdrachtgever

  • Ervaring en specialisme in huis zonder dat je een eigen werving & selectie medewerker in dienst nodig hebt.
  • Optimale kennis van de organisatie en bedrijfscultuur.
  • Korte lijnen helpen om snel te toetsen of kandidaten voldoen aan het gewenste profiel.
  • Kandidaten staan direct in contact met de toekomstige werkgever.
  • Regie op werving en selectie proces inclusief afstemming met externe bureaus.